Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Acte normative care reglementeaza buletinul

- ReadSpeaker Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

- Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;

- Ordinul nr. 1878/C din  6 iulie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale de copii ale Buletinului Procedurilor de Insolvenţa, copii certificate ale actelor de porcedură publicate, pentru furnizarea de informaţii din Buletinul Procedurilor de Insolvenţa;

- Ordinul nr. 3338/C din 24 august 2016 privind aprobarea formatului-cadru al secţiunii "Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi" din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare;

- Ordinul nr. 2207/C din 8 iunie 2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1082/C/2014;

- Ordinul nr. 1082/C din 20 martie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;

- Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

- Legea nr. 277/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

- Legea nr. 25/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006privind procedura insolvenţei;

- Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

- Ordonanta de Urgenta nr.173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

- Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri;

- Legea nr. 10/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art.II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri;

- Ordonaţa de urgenta nr. 84/2004 privind modificarea art.II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri;

- Hotărârea Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea preţului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolvenţă;

- Hotarârea Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara şi a falimentului;

- Hotărârea Guvernului nr. 1881/2006 privind modificarea şi completarea HG nr. 460/2005;

- Hotarârea Guvernului nr. 454/2005 pentru aprobarea destinaţiei excedentului rezultat din execuţia bugetară a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe anul 2004;

- Ordin 520/C si Ordin 521/C - privind aprobarea tarifelor de publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa a actelor de procedura si eliberare copii de pe BPI;

- Ordinul Ministrului Justitiei Nr. 1692/C din 17.07.2006privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare;

 

- Ordinul Ministrului Justiţiei Nr. 1320 din 13.05.2008 (de modificare a Ordinul Ministrului Justitiei Nr. 1692/C din 17.07.2006) privind aprobarea formatului Buletinului Procedurilor de Insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor,hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare;

 

- Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1187/C din 23.08.2005 privind aprobarea Procedurii de comunicare a actelor de procedură, a documentelor care le însotesc şi a informaţiilor cuprinse în acestea între instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi a falimentului;