Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Acte normative care reglementeaza buletinul

- ReadSpeaker Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

- Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice;

- Ordinul nr. 3338/C din 24 august 2016 privind aprobarea formatului-cadru al secţiunii "Debitori - persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi" din cadrul Buletinului procedurilor de insolvenţă, al formatului-cadru al actelor care se publică în aceasta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de publicare;

- Ordinul nr. 2207/C din 8 iunie 2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, aprobat prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1082/C/2014;

- Ordinul nr. 1082/C din 20 martie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;

- Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

- Legea nr. 277/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

- Legea nr. 25/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006privind procedura insolvenţei;

 

- Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei;

- Ordonanta de Urgenta nr.173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;

- Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri;

- Legea nr. 10/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2004 privind modificarea art.II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri;

- Ordonaţa de urgenta nr. 84/2004 privind modificarea art.II din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri;

- Hotărârea Guvernului nr. 124/2007 pentru aprobarea preţului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolvenţă;

- Hotarârea Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciara şi a falimentului;

- Hotărârea Guvernului nr. 1881/2006 privind modificarea şi completarea HG nr. 460/2005;

- Hotarârea Guvernului nr. 454/2005 pentru aprobarea destinaţiei excedentului rezultat din execuţia bugetară a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, pe anul 2004;

- Ordin 520/C si Ordin 521/C - privind aprobarea tarifelor de publicare in Buletinul Procedurilor de Insolventa a actelor de procedura si eliberare copii de pe BPI;

- Ordinul Ministrului Justitiei Nr. 1692/C din 17.07.2006privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor, hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare;

 

- Ordinul Ministrului Justiţiei Nr. 1320 din 13.05.2008 (de modificare a Ordinul Ministrului Justitiei Nr. 1692/C din 17.07.2006) privind aprobarea formatului Buletinului Procedurilor de Insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicărilor,hotărârilor judecătoreşti, convocărilor, notificărilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare;

 

- Ordinul Ministrului Justitiei nr. 1187/C din 23.08.2005 privind aprobarea Procedurii de comunicare a actelor de procedură, a documentelor care le însotesc şi a informaţiilor cuprinse în acestea între instanţele judecătoreşti, judecătorii-sindici, administratorii şi lichidatorii desemnaţi şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea editării Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi a falimentului;