Prima pagină

Acest site prezintă informații generale despre Buletinul Procedurilor de Insolvență. Buletinul Procedurilor de Insolvență funcționează în cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului – Ministerul Justiției.
Actele de procedură emise de instanţele judecătoreşti, administratorii judiciari, lichidatorii judiciari, alte persoane autorizate de lege, în cadrul procedurii de insolvenţă reglementată de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvență – secţiunea Persoane juridice conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvență.
Actele de procedură emise de comisiile de insolvenţă, administratorii de procedură, lichidatorii desemnaţi în cadrul procedurii insolvenţei persoanelor fizice, în conformitate cu obligaţiile Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvență, secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, mai multe detalii aici.

ANUNȚ

Program de lucru cu publicul la ghişeu*

Luni – Joi:
9.00 – 11.00
12.00 – 14.00
 
Vineri:
8.00 – 10.00
11.00 – 13.00

*Conform art. 26 din OUG nr. 70/14.05.2020
În perioada cuprinsă între cele două intervale orare, se asigură dezinfecția spațiului afectat activității de lucru cu publicul, precum și a căilor de acces și a accesoriilor acestora (uși, lift etc.).

 REGULI DE CONDUITĂ

aplicabile solicitanților de servicii în relația cu Oficiul Național al Registrului Comerțului și cu oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, în vederea prevenirii riscului de infectare cu noul Coronavirus SARS-Cov2

25 martie 2021

 • Se recomandă solicitanților de servicii utilizarea, în principal, a mijloacelor electronice/poștă, atât pentru depunerea, cât și pentru eliberarea cererilor/documentelor, având în vedere faptul că activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale poate fi desfășurată prin mijloace electronice/poștă;

 • Activitatea de asistența și activitatea de audiență se fac cu programare;

 • Consultarea stadiului soluționării cererilor de înregistrare se va face prin accesarea secțiunii stadiu dosar din portalul de servicii ONRC – portal.onrc.ro;

Mai multe informații …

 • Accesul se face în mod controlat, astfel încât la fiecare ghișeu să fie permis accesul unui singur solicitant de servicii/ghișeu; solicitanții au obligația de a respecta distanța de 2 m față de ghișeu și față de orice persoană cu care se intersectează;

 • Solicitanții au obligația respectării regulilor de acces în instituție, de comportament și a măsurilor de igienă personală;

 • Nu este permis accesul în sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului și în sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale fără măști de protecție;

 • Solicitanții vor beneficia de dezinfectant(alcool sanitar) la intrarea în instituție;

 • La intrarea în instituție (Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale) solicitanților de servicii li se va măsura temperatura corporală, utilizându-se în acest sens termometrul digital non contact, care măsoară automat temperatura de la o distanță mai mică de 5 cm;

 • Nu este permis accesul în instituție pentru persoanele care au o temperatura mai mare de 37,30C sau alte simptome asociate COVID 19;

 • Solicitanții care prezintă temperatură peste 37,30C sau refuză să li se ia temperatura, nu vor avea acces în spațiile destinate lucrului cu publicul, cererile urmând să fie lăsate pe un birou special amenajat în imediata vecinătate a intrării; vor fi informați să urmărească stadiul cererii pe portalul de servicii al ONRC, serviciul stadiu dosar; cererea va fi preluată de personalul instituției a doua zi și va fi înregistrată pe fluxul operațional; documentele vor fi eliberate electronic sau prin poștă cu achitarea tarifului de expediere; dacă solicitanții se prezintă pentru ridicare documente, acestea vor fi eliberate, numai în cazuri excepționale la biroul special amenajat în imediata vecinătate a intrării; dacă solicitanții se prezintă pentru informare inițială, asistență, etc., li se vor comunica cererea tip și ghidul privind formalitățile, fiind îndrumați telefonic, după caz; dacă solicitanții sunt pentru audiență publică, completare dosar, aceștia vor lăsa notele scrise și documentele pentru completare la biroul special amenajat în imediata vecinătate a intrării. Solicitanții în cauză vor purta pe lângă masca de protecție (care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul) și mănuși de unică folosință, după caz;

 • Accesul în sediul Oficiului Național al Registrului Comerțului și în sediile oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se face utilizând, în principal, scările de acces, cu respectarea măsurilor de distanțare fizică de cel puțin 2 m;

 • Liftul/lifturile (acolo unde există) se va/vor utiliza de 1 persoană;

 • Nu este permisă circulația solicitanților de servicii în interiorul clădirii, cu excepția locurilor destinate lucrului cu publicul;

 • Nu este permisă staționarea solicitanților de servicii pe holuri, scări, alte spații deschise, cu excepția situațiilor de urgență, cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, de cel puțin 2 m;

 • Solicitanților de servicii nu le este permisă interacțiunea directă cu salariații care desfășoară activitate cu publicul, pentru o durată ce depășește 15 minute, cu excepția situațiilor de urgență, cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, de cel puțin 2 m și a marcajelor semnalizate în acest sens;

 • Accesul terțelor persoane (precum furnizorii externi, companiile externe, subcontractanții etc.) în sediile Oficiului Național al Registrului Comerțului și ale oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se permite exclusiv în vederea exercitării unor atribuții de serviciu/interes profesional în urma unei invitații/ convocări prealabile, cu prezentarea unui document care justifică interesul, alte situații care impun prezența în sediile instituției, cu purtarea obligatorie a măștii de protecție și după caz, a mănușilor de unică folosință, acestea având obligația respectării regulilor de acces în instituție, de comportament și a măsurilor de igienă personală.

 • Date de contact ale ONRC și ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale.

Serviciile disponibile

Pentru accesarea serviciilor online ale ONRC, click aici: PORTALUL DE SERVICII ONLINE AL ONRC
Serviciile BPI “Buletinul Insolvenţei online”, “Sumar număr BPI” şi “Persoane publicate în BPI” sunt disponibile doar pe portalul de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului – https://portal.onrc.ro. Pentru accesarea lor trebuie să dețineți un cont de utilizator în cadrul portalului de servicii. Crearea unui cont de utilizator este gratuită, trebuie însă să dețineți o adresă de e-mail validă.
Atenție, secţiunea persoane juridice conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență este disponibilă doar în cadrul portalului de servicii al ONRC.

Publicaţia Buletinul Procedurilor de Insolvență, secţiunea “Debitori – persoane fizice cu obligaţii ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi”, conform Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice. Pentru accesarea și vizualizarea informațiilor puteți accesa adresa web https://bpipf.onrc.ro. Mai multe detalii – Comunicat de presa Insolventa persoanei fizice.
Pentru accesare trebuie să dețineți un cont de utilizator în cadrul portalului de servicii online al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului – https://portal.onrc.ro. Crearea unui cont de utilizator este gratuită, trebuie însă să dețineți o adresă de e-mail validă.

Site-ul www.bpi.ro (www.buletinulinsolventei.ro) este site-ul cu informatii generale despre Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Important!

Plățile în Lei către Oficiul Național al Registrului Comerțului se fac în CONTUL ONRC – IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la Trezorerie Sector 3 Municipiul Bucureşti.

Informare privind corespondenţa cu ONRC prin e-mail

Vă informăm că unele dintre mesajele transmise către ONRC, prin e-mail, se întorc la expeditor cu mesaj de eroare din cauza unor dificultăţi tehnice independente de instituţia noastră. Expeditorul este atenţionat de către furnizorul de servicii de poştă electronică cu privire la imposibilitatea transmiterii e-mail-ului, precum şi motivul pentru care această acţiune a eşuat.

Nota